header
FR | NL
voorstelling van assutop
Wat is Assutop?


Software ontwikkeld door Top System


   Assutop
is een commercieel tarificatieprogramma met de meest recente tarieven van de Belgische verzekeringsmaatschappijen.

Dit programma werd speciaal ontworpen voor verzekerings-makelaars. Het geeft de mogelijkheid om snel een groot aantal tarieven te vergelijken bij de meeste Belgische verzekeraars.

Meer bepaald biedt Assutop u de mogelijkheid om in één oogopslag en volledig automatisch de tarieven van de gewenste verzekeringsmaatschappijen te vergelijken naargelang de ingevoerde gegevens. Zo kunnen zij eenvoudig op de hoogte blijven van de laatste aanvaardings- en verzekeringscriteria geëist door de maatschappijen. De makelaar kan hierna de gevraagde offertes voor zijn klant afdrukken.

Assutop werd ontworpen vanuit het oogpunt van de makelaar, hierdoor heeft hij de mogelijkheid om:
 • Zijn klant een produkt op maat aan te bieden.
 • Op de hoogte te blijven van de concurrentie alsook een overzicht te hebben over de verschillende tarieven die voor zijn klant van toepassing zijn.
 • Meer tijd te spenderen aan de toelichting over het produkt dan het berekenen van tarieven.
 • De klant onmiddellijk een schriftelijke offerte uit te werken.
De verzekeringstakken aangeboden


 • Auto (Wagens, Bestelwagens tot max. 3,5 ton, tweewielers)
 • BA privé leven
 • Bijstand
 • Medische kosten (Hospitalisatie, ambulante kosten, gewaarborgd inkomen)
Toepassingen en eveneens


 • Hypothecair krediet
 • Berekening van een lening
 • Berekening van de verkeersbelastingen alsook de belasting op inverkeerstelling
 • Berekening van de premie na verhoging van de malus in BA auto (rekeninghoudend met het huidig bonus malus stelsel van toepassing in België)
 • Index : consumptie index, gezondheidsindex (voor aanpassing van de huur), ABEX...
 • Vrijstelling voor BA privé leven en Brand eenvoudige risico's
 • BTW stelsel voor tweedehandsvoertuigen
 • Fiscale informatie
Assutop powered by Top System s.a.: Boulevard Lambermontlaan 112 - Brussel 1030 Bruxelles
Tél +32-2.247.78.28 - Fax +32-2.247.78.26 support@assutop.be - www.topsystem.be